RYHMÄVALMENTAJAA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PÄIVÄTOIMINTAAN

Julkaistu: 19/10/2021 Julkaisija: Kategoria: Uncategorized

Kuntouttaa

Kouluttaa

Valmentaa

Työllistää

LAPTUOTE-SÄÄTIÖ on Etelä-Karjalassa yhteiskunnallisena yrityksenä toimiva työhönvalmennuskeskus, joka tuottaa monipuolisia työhönvalmennus- ja työtoiminnan palveluja sekä tarjoaa työllistymismah-dollisuuksia mm. nuorille, pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, maahanmuuttajille sekä muille työllis-tymisessä tai koulutukseen hakeutumisessa tukea tarvitseville henkilöille. Palveluja tuottaa noin 50 valmennusalan ammattilaista. Toimintaan osallistuu asiakkaina vuosittain yli 800 henkilöä. Toimintam-me tuottaa vuosittain asiakkaillemme yhteensä noin 35 000 aktiivipäivää. Laptuote tuottaa monipuoli-sia kuntoutuspalveluja KELA:lle ammatillisena työhönvalmennuksena sekä laajennettua yksilövalmen-nusta Etelä-Karjalan työllisyyspoliittiselle kuntakokeilulle ja muille palvelun hankkijoille.


RYHMÄVALMENTAJAA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PÄIVÄTOIMINTAAN


Ryhmävalmentajan vastuualueena on nuorten päivätoimintaryhmän ohjaus. Tehtävään kuuluu ryhmän toiminnan suunnittelu ja toteutus, nuorten asiak-kaiden yksilövalmennus ja yhteydenpito lähiverkostoon. Toiminnan sisällön suunnittelu lähtee nuorten yksilöllisistä tarpeista ja toimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Lisäksi tehdään yhteistyötä mm. ammattiopisto Luo-vin kanssa. Toiminnan avulla tuetaan nuorten itsenäistymistä, oman alan löy-tymistä ja elämän hallintaa sekä harjoitellaan toisen asteen opiskellussa tarvit-tavia taitoja.Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • ryhmävalmentajan tehtävään soveltuvaa sosiaalialan AMK-koulutusta, koulutukseltaan sopivien hakijoiden puuttuessa huomi-oimme myös muut hakijat
  • pitkäjänteisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja
  • työkokemusta kehitysvamma- ja/tai valmennustyöstä, ryhmäohjaus-taitoja
  • yhteistyökykyä ja joustavuutta sekä kykyä tiimityöskentelyyn
  • toivomme tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa

Tarjoamme:

  • itsenäisen työn ja
  • motivoituneen henkilöstön tuen

Työ alkaa viimeistään 15.11.2021 ja viikoittainen työaika 80 % yleistyöajasta, työpäivät maanantaista perjantaihin. Työsuhde on määräaikainen 31.12.2021 ja työn sijoituspaikka on Lappeenrannassa. Jatko voi olla mahdol-linen ja se selviää joulukuun loppuun mennessä. Aloitamme haastattelut välittömästi jo hakuaikana. Palkkaus Avainta tes:in mukainen.


Lisätietoja tehtävästä antaa Anna-Kaarina Gardemeister (Puh. 040 759 3952). Hakemukset 28.10.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostilla Anna-Kaarina Gardemeister anna-kaarina.gardemeister@laptuote.fi