Pesula, vastaava työvalmentaja

Julkaistu: 16/05/2023 Julkaisija: Kategoria: Yleinen

Kuntouttaa

Kouluttaa

Valmentaa

Työllistää


LAPTUOTE-SÄÄTIÖ sr on sosiaalialalla toimiva yleishyödyllinen työpajatoimija ja yhteiskunnalli-nen yritys. Toimintamme tähtää kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen valmennuksen, kuntoutuksen ja koulutuksen keinoin. Tuotamme palveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille Etelä-Karjalan talousalueella. Palveluja tuottaa noin 38 valmennusalan ammattilaista. Toimintaamme osallistuu vuosittain noin 700 asiakasta.

Etsimme Laptuote-säätiö pesulatoimintaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.


VASTAAVAA TYÖVALMENTAJAA


Työvalmentajan pääasialliset tehtävät ovat mm.:

  • pesulatuotantoon liittyvät tehtävät
  • työvalmennustehtävät ja valmennusasiakkaiden arvioinnit
  • työhön liittyvät hallinnolliset tehtävät
  • eduksi luetaan tekstiilien tuntemus

Etsimällämme henkilöllä on itsenäistä, oma-aloitteista sekä aktiivista työotetta, joustavuut-ta, hyvää paineensieto- ja organisointikykyä, halua oppia uutta, hyvää asiakaspalveluasen-netta ja palveluhenkisyyttä, sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.


Työympäristöksi tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn, työyhteisön tuen, liukuvan työajan sekä hyvän ja mukavan työilmapiirin. Tehtävän sijoituspaikka on Kivenka-tu 2–4 Lappeenranta. Työ alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan, joten jos olet kiinnostunut laita hakemus heti. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja siihen sisältyy 6 kk koeaika. Työaika on yleistyöaika 38 h 15 min viikossa. Työ on päivätyö. Tehtävän palkkaus AVAINTES:in mukaisesti.


Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Virpi Ulmanen (virpi.ulmanen@laptuote.fi / 050 574 9867). Hakemukset tulee jättää mahdollisimman pian sähköpostilla toimitusjoh-taja Virpi Ulmaselle (virpi.ulmanen@laptuote.fi). Hakemuksiin tulee laittaa otsikoksi Vas-taava työvalmentaja/Pesula.

Lisätietoja toiminnastamme: www.laptuote.fi.


Yhteiskunnallisen yrityksen logo