OHJAAJA LAPPEENRANNAN GOODWILL MYYMÄLÄÄN

Julkaistu: 16/06/2023 Julkaisija: Kategoria: Avoimet paikat

Kuntouttaa

Kouluttaa

Valmentaa

TyöllistääLAPTUOTE-SÄÄTIÖ sr on Etelä-Karjalassa yhteiskunnallisena yrityksenä toimiva työhönvalmennuskeskus, joka tuottaa monipuolisia työhönvalmennus- ja työtoiminnan palveluja sekä tarjoaa työllistymismahdollisuuksia mm. nuorille, pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, maahanmuuttajille sekä muille työllistymisessä tai koulutukseen hakeutumisessa tukea tarvitseville henkilöille.  Palveluja tuottaa noin 35 valmennusalan ammattilaista. Toimintaan osallistuu vuosittain yli 500 henkilöä. Toimintamme tuottaa vuosittain yhteensä noin 30 000 aktiivipäivää.

Etsimme Lappeenrannan alueella asuvaa ohjaajaa Laptuote-säätiön Goodwill kierrätysmyymälään Lappeenrantaan. Tehtävä on määräaikainen palkkatukityösuhde.


OHJAAJA LAPPEENRANNAN GOODWILL MYYMÄLÄÄN


Ohjaajana työskentelet tiiviissä yhteistyössä myymäläpäällikön ja moniammatillisen tiimimme kanssa. Työympäristömme on kulttuurisensitiivinen ja tiimissämme työskennellään joustavasti. Työssä keskeistä on työelämävalmiuksien valmentaminen. Ohjaajan työtehtäviä ovat mm.:

  • Valmennettavien läsnäolojen seuranta ja huolellinen kirjaus järjestelmiin
  • Osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden arviointeihin
  • Kaikkien valmennukseen osallistuvien päivittäinen ohjaus
  • Osallistuminen tiimipalavereihin
  • Yleiset myymälän siistimiseen liittyvät toimet
  • Goodwill myymälän monipuolisiin työtehtäviin osallistuminen
  • Tarpeen mukaan muiden henkilöiden sijaistaminen Lappeenrannan ja Joutsenon toimipisteissä

Työympäristöksi tarjoamme:

  • mielenkiintoisen ja monipuolisen työn
  • kansainvälisen Goodwill-brändin työympäristön
  • työyhteisön tuen

Ohjaajan varsinainen sijoituspaikka on Lappeenranta, mutta tuuraustehtäviä on mahdollisesti myös Joutsenon toimipisteessä. Työt alkavat mahdollisimman pian. Työsuhteen pituus on aluksi vuoden 2023 loppuun. Työsuhteeseen sovelletaan 3 kk koeaikaa. Työ on kokoaikatyö 38 h viikossa ja työsuhteeseen sovelletaan TTES-työehtosopimusta (Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus).


Lisätietoja tehtävästä antaa myymäläpäällikkö Marja-Leena Jaala (marja-leena.jaala@laptuote.fi tai 044 418 2980). Hakemukset/yhteydenotot puhelimella tai s-postilla tulee jättää mahdollisimman pian myymäläpäällikkö Marja-Leena Jaalalle. Mahdollisiin sähköpostihakemuksiin tulee laittaa otsikoksi Ohjaaja Lappeenranta. Tehtävään soveltuvia henkilöitä aletaan haastatella välittömästi.


Lisätietoja toiminnastamme: www.laptuote.fi