ANNA HYVÄN KIERTÄÄ – Kiertotalouden kehittäminen Parikkalan seudulla – hanke (2021-2022)

Anna hyvän kiertää – kiertotalouden kehittäminen Parikkalan seudulla – hanke (2021-2022)

Ohjausta, neuvontaa sekä koulutusta alueen asiakkaille kiertotalouteen liittyvän lajittelun tehostamiseksi ja lisäämiseksi sekä hylättäväksi joutuvan jätemäärän minimoimiseksi.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Ohjauksella ja neuvonnalla lisätään kuluttajien ja asukkaiden ympäristövastuullisuutta ja tietämystä mm. kierrätykseen annettavien lahjoitustavaroiden ja jätteiden lajittelusta/lajitteluperusteista.
  2. Tarjotaan Laptuote Parikkalan Goodwill kierrätysmyymälän ja SER-kierrätyksen asiakkaille käytännöntason henkilökohtaista ohjausta kotitalousjätteiden lajitteluun.
  3. Järjestetään alueen asukkaille avointa kiertotalouteen liittyvää valmennusta ja koulutusta, jossa heillä on mahdollisuus suorittaa hankkeessa kiertotaloustaitaja -passi.  He saavat valmiudet toimia kiertotaloustaitajina omissa sidosryhmissään ja jalkauttaa kierrätystietoutta eteenpäin osana omaa arjen toimintaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Parikkalan ja lähikuntien asukkaat sekä em. kuntien vapaa-ajan asukkaat/kesäasukkaat.

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on myöntänyt hankkeelle rahoitusta EU:n maaseuturahastosta. Hankkeen toimenpideaika on 1.3.2021-31.08.2022,
hallinnoijana ja toteuttajana toimii Laptuote-säätiö sr.


Lasipakkausten jätekeräykseen kuuluvat lasipurkit ja –pullot.
Muu lasitavara kuuluu kuivajätteeseen.


Yhteyshenkilö

Ella Koskela
Hankepäällikkö
ella.koskela@laptuote.fi
044 418 2921


Sivun alkuun ↑