Etälinkki (2020-2021)


Etälinkki (2020-2021)


Etälinkki – Etävalmennuksen pilotti heikossa työmarkkina-asemassa oleville ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille –hanke oli SaimaanVirta ry:n ja Laptuote-säätiö sr:n yhteishanke, jota toteutettiin Imatran ja Lappeenrannan seutukunnissa 01.06.2020 – 31.05.2021. Hanke oli kehittämishanke, jossa etsittiin ratkaisuja työelämäosallisuuden palvelujen jatkuvuuden turvaamiselle etävalmennuksen keinoin edistämällä asiakkaiden palvelujen saavutettavuutta ja osallisuutta koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa sekä myös poikkeustilanteen jälkeisissä normaalioloissa.

Hankkeen kohderyhmänä olivat hanketoimijoiden palveluissa olevat ja palveluihin ohjautuvat kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun asiakkaat, erityisesti nuoret henkilöt. Hankkeen kohderyhmätarkastelussa olennaista on huomata, että hanke oli kehittämishanke, joka tarjosi resurssit toiminnan kehittämiseen, eikä hankkeeseen kiinnittynyt asiakkaita. Hankkeen toiminnasta hyötyvät asiakkaat kiinnittyivät palveluihin normaalisti hanketoimijoiden muun toiminnan kautta. Hankkeen kehitystyön avulla näissä palveluissa kehitettiin etävalmennusta osana ko. palvelun sisältöä. Hankkeen käytännön toiminnassa kehitystyön painopiste oli vahvasti kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden etävalmennuksen kehittämisessä.


Sivun alkuun ↑