Kehittäminen

Parastamo tarjoaa yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille
monipuolista tukea & apua osaamisen kehittämiseen, jaksamiseen ja hyvinvointiin:
·
SPARRAUSTA
·
ASIANTUNTIJA-APUA
·
KOULUTUSTA
·
HYVINVOINTIPALVELUJA

Parastamo-hanke toimii Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Itä-Uudenmaan alueilla 1.9.21-31.8.23. Hankkeen palvelut ovat yrittäjälle maksuttomia. Lue lisää…

Kamu on Laptuote-säätiön 2020 – 2022 Lappeenrannan seutukunnassa toteuttama, työllistävä ja työelämävalmiuksia edistävä hanke. Se toteutetaan Kaakkois-Suomen TE-toimiston työllisyyspoliittisella avustuksella.

Kohderyhmänä ovat osatyökykyiset, usein pitkään työttömänä olleet työnhakijat. He ohjautuvat hankkeen palveluihin oman virkailijansa kautta TE-toimistosta tai työvoiman palvelukeskuksesta. Lue lisää…

Toimiminen nykyajan yhteiskunnassa vaatii taitoa käyttää tietotekniikkaa. Taitoja tarvitaan eri sähköisten palvelujen käyttöön. Palveluja käytetään erilaisilla laitteilla, kuten tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Näitä palveluja tulee koko ajan lisää. Lue lisää…

Työpajoille on luotu opetussuunnitelmat samoista tutkinnonperusteista, joita ammattiopistokin käyttää. Näin saadaan osaamisen tunnistaminen- tunnustaminen toimimaan hyvin ja luotettavasti ammattiopiston ja työpajan välillä. Lue lisää…

PARASTA -hanke on Laptuote-säätiön Parikkalan ja Rautjärven kuntien alueella toteuttama hanke. Se toteutetaan Kaakkois-Suomen TE-toimiston työllisyyspoliittisella avustuksella. Lue lisää…

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa suomen kielen koulutuksen, yksilö- ja ryhmävalmennuksen ja työssäoppimisen kautta maahanmuuttajien työelämäsuomen taitoa, työelämätietoutta, työnhakutaitoja ja työelämätaitoja. Lue lisää…

”Tuntuu, et roikun puolapuulla yhdellä kädellä. Millä sais toisella kädellä kiinni? ” Kohderyhmän asiakkaan kuvaus tilanteestaan.

Tavoitteena oli selvittää, kokeilla ja mallintaa pitkäaikaistyöttömien asiakastarpeita vastaavan, pajaympäristön ulkopuolella tapahtuvan, uudenlaisen matalan kynnyksen ryhmätoiminnan tarvetta, sisältöä ja toteuttamistapoja. Uutena työmuotona hyödynnettiin etsivän nuorisotyön toimintatapoja aikuisväestön keskuudessa etsivänä aikuistyönä. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana Parikkalan kunnan alueella toimi Laptuote-säätiö sr ja osatoteuttajana Ruokolahden ja Rautjärven kuntien alueella SaimaanVirta ry. Lue lisää…

Ohjausta, neuvontaa sekä koulutusta alueen asiakkaille kiertotalouteen liittyvän lajittelun tehostamiseksi ja lisäämiseksi sekä hylättäväksi joutuvan jätemäärän minimoimiseksi. Lue lisää…

YHES-hanke kehittää nuorille suunnattua matalan osallisuuden valmennusta etävalmennuksena ja kasvokkain tapahtuvana ryhmävalmennuksena. Hanke huomioi koronakriisin aiheuttamat haasteet palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi, digitaalisen saavutettavuuden lisäämiseksi ja valmennuksen sekä toiminnan sisältöjen edelleen kehittämiseksi. Lue lisää…

Sivun alkuun ↑