VALTO – Valmiuksia toimia-hanke

Omat vahvuudet hyötykäyttöön

Otetaan yhdessä selvää asiakasta askarruttavista arjen asioista. Etsivässä aikuistyössä autetaan ja ohjataan asiakasta hyödyllisten palvelujen pariin.

Omien mahdollisuuksien kartoitus

Toiminta on suunnattu Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien alueen haasteellisessa työllisyysasemassa oleville yli 30-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, joille arjenhallinnan normalisoiminen ja työmotivaation löytyminen ovat pitkäntähtäimen tavoitteita. Ihmisen omien vahvuuksien ja pitkäjänteisen tuen avulla edistetään asiakkaan valmiuksia löytää uusi polku elämäntapamuutokseen, yhteiskunnassa toimimiseen sekä sitoutumiseen mielekkääseen toimintaan silloin kun voimaantuminen nykymuotoisessa työpajatoiminnassa on haasteellista .

Uusia näkökulmia omiin kokemuksiin

Yksilön lähtökohdista kumpuava matalan kynnyksen ryhmätoiminta on luonteva mahdollisuus. Ryhmässä tutustutaan toisiimme, suunnitellaan omaa toimintaa, tehdään vierailuja ja tutustumiskäyntejä. Nautitaan ympäröivästä luonnosta.

VALTO–Valmiuksia toimia-hanke on kehittämishanke, jota hallinnoi Laptuote-säätiö sr ja osatoteuttajana on SaimaanVirta ry.

Hankeaika 1.3.2019-28.2.2021

VALTO – Valmiuksia toimia -hanke kuuluu Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamiin hankkeisiin. Hanke rahoitetaan 5. toimintalinjasta, joka rahoittaa sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan liittyviä kehittämishankkeita. VALTO-hankkeen erityistavoite on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Rahoittajan edustajana toimii Hämeen ELY-keskus. Eksote rahoittaa hanketta kuntarahaosuudella.

Lisätietoja hankkeen työntekijöiltä:

Parikkala:
Eija Europaeus
eija.europaeus@laptuote.fi
044 4182921

Rautjärvi:
Johanna Ovaska
johanna.ovaska@saimaanvirta.fi
050 4359676

Rautjärvi ja Ruokolahti:
Laura Pakarinen
laura.pakarinen@saimaanvirta.fi
044 7356230

Sivun alkuun ↑