Mie Ite- Digiä kaikille -hanke (2023-2025)

Mie Ite- Digiä kaikille -hanke (2023-2025)

Toimiminen yhteiskunnassa vaatii erilaisia tietoteknisiä valmiuksia. Taitoja tarvitaan arjessa eri sähköisten palvelujen käyttöön, omien asioiden hoitamiseen sekä yhteiskunnassa täysivaltaisena jäsenenä toimimiseen. Palvelujen digitalisaation seurauksena lisääntyy myös vammaisten henkilöiden tarve saavutettavalle, esteettömälle ja yhdenvertaiselle digituelle.  

Laptuote-säätiön toteuttamalla ja STEA:n rahoittamalla Mie Ite- Digiä kaikille -hankkeella vastataan Etelä-Karjalan alueen vammaisten, erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden digituen tarpeisiin. Hankkeella tuetaan kohderyhmän digiosallisuutta jalkautuvan digituen, avoimen ryhmätoiminnan ja pop-up-tapahtumien muodossa. Hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden tarpeita tuodaan näkyväksi yhteisen vaikuttamistyön keinoin. 

Mie Ite – Digiä kaikille -hankkeessa harjoitellaan osallistujien mielenkiinnon kohteiden pohjalta arjessa tarvittavia digitaitoja. Rohkeus käyttää eri sovelluksia ja laitteita kasvaa, kun asioita tehdään yhdessä ohjaajien avustuksella. Tietoisuuden ja taitojen lisääntyminen parantaa kohderyhmän digiosallisuutta sekä vahvistaa valmiuksia olla mukana yhteiskunnallisessa muutoksessa. 

Yhteyshenkilöt: 

Mira Pekkola
Hankekoordinaattori 
mira.pekkola@laptuote.fi 
044 418 2939 

Johanna Räikkönen 
Hanketyöntekijä 
johanna.raikkonen@laptuote.fi 
044 418 2940 


Lataa tästä yleisesite

Lataa tästä ryhmätoiminta esite

Lataa tästä henkilökohtaisen digituen esite


Sivun alkuun ↑