Nyt lähti lapasesta-hanke (2020-2022)

Nyt lähti lapasesta-hanke (2020-2022)

Nyt lähti lapasesta- hanke toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä apurahalla. Korona-pandemia on siirtänyt tapahtuman järjestämistä keväälle 2021. Tapahtuma järjestetään toukokuussa 2021 Kulttuuritila Nuijamiehessä.

Kehitysvammaisille suunnattuja eri taidemuotoja tarjoavia ja osallistavia kulttuuritapahtumia ei Lappeenrannassa ole juurikaan tarjolla. Kohderyhmällä on kuitenkin tarve itseilmaisun ja osallisuuden tukemiseen niin, että kohderyhmään kuuluvat henkilöt tulevat aidosti kohdatuksi ja pääsevät itse tuottamaan sisältöä sekä osallistumaan aktiivisesti toimintaan. Tähän kulttuuri tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet, kun toiminnan sisältö suunnitellaan kohderyhmän tarpeista lähtien.

Hankeidean juuret ovat Villiklubi-toiminnassa, jota toteutetaan 8 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Villiklubi on erityistä tukea tarvitseville aikuisille tarkoitettu kaikille avoin kohtaamispaikka, joka mahdollistaa vapaamuotoisen sosiaalinen toiminnan muiden ihmisten joukossa. Hankeideaan on vaikuttanut myös saadut positiiviset kokemukset Kulttuurikeskus Nuijamiehessä 21.12.2020 pidetystä Aina mun pitää -tilaisuudesta, johon osallistui noin 110 kehitysvammaista henkilöä tukihenkilöineen. Kehiysvammaiset henkilöt sidosryhmineen (esim. asumisyksiköt) ovat toivoneet kohderyhmälle lisää em. kuvatunlaista osallisuutta lisäävää ja aktiivista toimintaa.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset henkilöt, heidän perheensä ja tukiverkostonsa, jotka haluavat osallistua kulttuurin tuottamiseen ja taiteen tekemiseen. Kohderyhmää ei kuitenkaan rajata vaan toiminta on kaikille avointa ja maksutonta toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurin keinoin vammaisten henkilöiden osallisuutta yhteiskunnassa. Toiminta tarjoaa kohderyhmälle onnistumisen iloa, kokemuksia, tunnetta ja riemua joka syntyy itse tekemisen ja kulttuurintuottamiseen osallistumisen kautta. Toiminnassa osallistujat saavat esiintymiskokemusta ja löytävät uusia taitoja ja vahvuuksia itsestään.

Hankkeen toimenpiteenä tuotetaan kaksi (2) kulttuuritapahtumaa Kulttuurikeskus Nuijamiehessä.

Tapahtumissa esiintyy Laptuote-säätiön kehitysvammaisten työtoimintaryhmän Kettupajan teatteri, johon kuuluvat kehitysvammaiset henkilöt tuottavat mahdollisimman itsenäisesti uuden näytelmän osallistuen tuetusti kaikkiin produktion vaiheisiin käsikirjoituksesta varsinaiseen esitykseen saakka. Tapahtumissa esiintyy myös musiikkiesiintyjä, joka valitaan kohderyhmän mielenkiinnon mukaan. Lisäksi tapahtumissa on esillä kehitysvammaisten henkilöiden tekemää taidetta, mikä tarjoaa kanavan tuoda kohderyhmän omaa osaamista näkyväksi.

Yhteyshenkilö:

Anna-Kaarina Gardemeister
anna-kaarina.gardemeister(at)laptuote.fi

Sivun alkuun ↑