Opinnollistaminen

OPETUSSUUNNITELMAT Laptuote-säätiön TYÖPAJOILLA

Työpajoille on luotu opetussuunnitelmat samoista tutkinnonperusteista, joita ammattiopistokin käyttää. Näin saadaan osaamisen tunnistaminen-tunnustaminen toimimaan hyvin ja luotettavasti ammattiopiston ja työpajan välillä. Lähtökohtana on ollut kehittää työpajojen toimintaa niin, että siellä hankittu osaaminen on helposti kirjattavissa ammattitaitovaatimuksiksi tai se on helposti muunneltavissa osaksi ammatillisia toisen asteen opintoja.

Vaikka työpajoilla ei olekaan ammatillisen koulutuksen tavoitteita tutkintotodistuksen saavuttamiseksi, tehdään pajoilla kuitenkin niitä samoja tavallisia työtehtäviä ja hankitaan sama osaaminen kuin ammatillisen koulutuksen puolella. Hankittu osaaminen ei kuitenkaan ole niin laaja kuin ammatillisen koulutuksen puolella, mutta pienikin osaaminen kannattaa kirjata ylös. Työpajojen tavoite on kokonaisvaltaisempi yksilön kannalta, kuin vain ammatillisen osaamisen kartuttaminen. Kun työpajoilla hankittu osaaminen on kirjattu, helpottaa se nuorten etenemistä ammatilliseen koulutukseen tai jopa suoraan työmarkkinoille.

Meillä on käytössä valtakunnallinen osaamistodistusmalli sekä oppimisympäristön tunnistamisraportti.

Oppimisympäristön tunnistamisraportista selviää kaikki ne pajat ja kaikki ne tutkinnonperusteet¸ jotka ovat tunnistettu Laptuote-säätiöllä.

Opinnollistamisen
esittelyvideo

(esimerkkinä asiakaspalvelun osaamistodistus,
Parikkalan Goodwill)

Sivun alkuun ↑