Osaamisen Polut -hanke

Osaamisen Polut ESR+ -hanke
Toteutusaika: 2023 – 2025

YLEISTÄ

Osaamisen Polut on Euroopan Sosiaalirahaston hanke (ESR+), jonka toimintalinja on 4.1: Polkuja töihin. Se on osa Uudistuva ja osaava Suomi -kokonaisuutta.

Kyseessä on ryhmähanke, jonka toteuttajina ovat Laptuote-säätiö sr ja SaimaanVirta ry. Laptuote-säätiö on ryhmähankkeen päätoteuttaja. Hankkeen kesto on kolme vuotta.

Osaamisen Polut -hankkeessa kehitetään työelämään, yrityksiin ja ammatilliseen koulutukseen kiinnittymistä tukevia toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään myös palveluita vastaamaan käynnissä olevia rakenteellisia uudistuksia työelämäpalveluissa ja hyvinvointialueilla. Keskeistä on elämän nivelvaiheisiin liittyvien siirtymien sujuvoittaminen kohti koulutusta ja työelämää. 

KOHDERYHMÄ

Hankkeen kohderyhmänä ovat haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt: 

  • Peruskoulun päättäneet nuoret (15 – 29-vuotiaat) 
  • Toisen tai korkea-asteen opintonsa keskeyttäneet 
  • Maahanmuuttajataustaiset 
  • Osatyökykyiset henkilöt ja ikääntyvät työikäiset 
  • Näitä ryhmiä edustavat kokemustoimijat. 

HANKKEEN TAVOITTEET 

  • Vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämävalmiuksien lisääminen. 
  • Osaamisen tunnistaminen ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. 
  • Alueellisen työhönvalmennuksen mallin ja laatutyön kehittäminen yhteiskehittämisen avulla. 
  • Kokemustoimijuuden edistäminen ja sen hyödyntäminen työelämälähtoisessä kehittämistyössä. 
  • Yhteistyön lisääminen ja asiakasohjauksen tehostaminen kolmannen sektorin, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden työllistymisen edistämisessä. 

HANKKEEN TOIMENPITEET

1. Tuetun työhönvalmennuksen sisällöt

• Työhönvalmennusmalli tuetun työhönvalmennuksen -toiminnot ja niiden yhteiskehittäminen

• Keskeiset yhteistyötahot: TYP, TE-palvelut, Maahanmuuttopalvelut, vakuutusyhtiöt, EKHVA

2. Opinnollistamisen sisällöt

• Opinnollistaminen säätiöllä

• Oppimisympäristökuvaukset

• Yksilölliset asiakaspolut

• Keskeiset yhteistyötahot: ammatillisen koulutuksen järjestäjät

3. Työelämän Kokemustoimijuuden sisällöt

• TYP-yhteistyö

• Ryhmätoiminta 1-2 krt. vko

4. Laatutyön sisällöt

• Into ry:n uudet laatustandardit


Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä hankkeen vastuuhenkilöihin (ks. yhteystiedot sivupalkista)!

Yhteyshenkilöt

Lappeenranta:

Karhu Esa
Kehittämispäällikkö, Laatukokonaisuus
esa.karhu@laptuote.fi
040 480 8009

Anonen Leena
Hankepäällikkö, Opinnollistaminen, kokemustoimijuus
leena.anonen@laptuote.fi
040 529 5592


Hotti Hanne
Hanketyöntekijä,
Tuettu työhönvalmennus
hanne.hotti@laptuote.fi
044 418 2929

Osana Osaamisen Polut -hanketta:
PAIKKO-Osaamistodistus

Sivun alkuun ↑