Päättyneet Projektit

Työhön käsiksi -hanke

Vuosina 2008 – 2012 toteutettu Työhön käsiksi -hanke oli  jatkoa Kiipolan työhönvalmennuskeskuksen hankkeelle vuosina 2005 – 2007.
Hanketta rahoitti Kaakkois-Suomen TE-keskus, Parikkalan kunta ja Eksote.
Hankkeen tavoitteena oli pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen Parikkalan kunnan alueella työhönvalmennuskeskuksen työtoiminnan ja valmennuksen sekä siihen yhdistettyjen erilaisten toimenpiteiden, esimerkiksi mahdollisten koulutusten avulla. Hankkeen avulla jatkettiin Kiipolan työhönvalmennuskeskuksen toiminnan kehittämistä tavoitteena vakiintunut toiminta, välityöpaikkojen luominen työpajojen avulla sekä yritysyhteistyö.
Työhönvalmennuskeskuksen asiakkaita olivat kunnan alueella asuvat pitkäaikaistyöttömät, ikääntyvät, ammattikouluttamattomat, nuoret ja vajaakuntoiset.

Henkilöt työllistyivät Kiipolan työpajoille:
– Kierrätyskeskukseen ja myymälään
– Tekstiilityö- ja uusiotuotepajaan
– Puutyöpajaan
– Huonekalujen kunnostukseen- ja entisöintiin
– Palvelu/kotityöpajalle.

Hankkeen avulla saatiin katkaistua monen pitkäaikaistyöttömän työttömyysjakso. Toiminnalla on ollut myös vaikutusta Parikkalan kunnan alueen työttömien määrään. Määrä on saatu pidettyä merkittävästi alhaisempana, kuin se oli ennen työhönvalmennustoiminnan alkua vuonna 2005.

VÄYLÄ-työpajakoulu

VÄYLÄ-työpajakouluhankkeessa kehitettiin Etelä-Karjalaan monialaista verkostoyhteistyötä. Kehittäminen tapahtui yhteisten koulutusten ja keskinäisen tiedon vaihdon avulla. Hanke käynnistyi 1.11.2008 ja päättyi 30.11.2012.

Yhteistyökumppaneina olivat muun muassa kuntien sosiaalitoimet, toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus ja yrityselämä.

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön!

Laptuote-säätiö oli mukana Maahanmuuttajaresurssit käyttöön! -projektissa projektikumppanina yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Maahanmuuttopalveluiden kanssa.
Maahanmuuttajaresurssit käyttöön! -hanke käynnistyi 1.5.2008 ja se päättyi 29.2.2012. Projektia hallinnoi Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy.

Projektin tavoitteena oli:

 • ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen
 • maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen
 • maahanmuuttajien työllistymisedellytysten paraneminen
 • maahanmuuttajien aktiivisuuden ja osallisuuden lisääntyminen
 • alueen ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden paraneminen
 • alueen maahanmuuttoon liittyvien seudullisten ja paikallisten ohjaus- ja toimintamekanismien sekä toimintaympäristöjen ja verkostojen edelleen kehittäminen.
 • palveluiden tarjoaminen asiakkaille asiakaslähtöisesti yhden katon alta toimintakeskuksesta.

Projekti toimi Etelä-Karjalan monikulttuurinen palvelukeskus Momentissa, joka sijaitsi kauppatorin laidassa osoitteessa Toikankatu 4.

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu

KaaSu-hanke toteutettiin 1.4.2008 – 28.2.2010. Hanketta hallinnoi Parik-säätiö. Sitä rahoittivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.
Laptuote-säätiö toimi hankkeen toteuttajana seitsemän kaakkoissuomalaisen välityömarkkinatoimijan joukossa.

Maahanmuuttajien resurssikeskus -projekti

Vuonna 2005 – 2008 Laptuote hallinnoi Maahanmuuttajien resurssikeskus -projektia, jonka tavoitteena oli edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä palvella työnantajia maahanmuuttajiin liittyvissä kysymyksissä. Alla olevasta linkistä pääsee tutustumaan projektin loppuraporttiin.

Maahanmuuttajien resurssikeskuksen loppuraportti 30.4.2008.

MaTTi-projekti

Projektissa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista, edistetään sosiaalisia kontakteja ja tehdään eri kulttuureja tunnetuiksi. Projekti toimii Etelä-Karjalan monikultuurisessa palvelukeskus Momentissa.

Projektissa

 • autetaan maahanmuuttajia työ- ja harjoittelupaikan etsimisessä
 • järjestetään esimerkiksi suomen kielen koulutusta, työnhakukursseja ja työelämäsertifikaattikoulutusta
 • luodaan maahanmuuttajille ja heidän kanssaan toimiville internetsivusto, jossa on erikielisiä ohjeistusvideoita
 • kehitetään ystävä- ja tukihenkilötoimintaa
 • järjestetään erilaisia harrastekerhoja, kursseja, tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa tutustutaan eri kulttuureihin
 • luodaan seudullisen alkukartoituksen toimintamalli.

Laptuote-säätiö hallinnoi projektia ja toimii sen osatoteuttajana yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Maahanmuuttopalveluiden kanssa. Projektin rahoittavat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenrannan kaupunki ja Laptuote-säätiö. Projektia toteutetaan ajalla 1.3.2012 – 30.4.2014.

Projektissa  maahanmuuttajille ja heidän kanssaan toimiville luodun internetsivuston löydät täältä.
Projektin yhteystiedot

Anna Hallikainen, projektipäällikkö (Laptuote-säätiö)

 • projektin hallinnointi
 • työelämäsertifikaatti
 • 050 576 0637, anna.hallikainen{ät}laptuote.fi

Riitta Romo, työnetsijä (Laptuote-säätiö)

 • työ- ja työharjoittelupaikkojen etsiminen
 • 040 726 9205, riitta.romo{ät}laptuote.fi

Ritva Louhiranta, viestintäkoordinaattori (Eksoten maahanmuuttopalvelut)

 • ystävä- ja tukihenkilösivuston kehittäminen
 • ohjeistusvideoiden tekeminen
 • Momentin internet-sivuston kehittäminen
 • 044 791 5494, ritva.louhiranta@eksote.fi

Tiet Työhön-hanke

TYÖNHAKIJA!

Tarvitsetko apua työllistymiseen tai työnhakuun liittyvissä asioissa?

TIETTY2 -hanke palvelee sinua Lappeenrannassa.

Projekti tarjoaa:

– Yksilöllistä tukea ja ohjausta
– Työmahdollisuuksia kotityöstä kiinnostuneille – Kotityökeskus
– Siirtymävaiheen työpaikkoja Lappeenrannan alueella
– Oppisopimuspaikkoja
– Avoimia työpaikkoja

Kysy lisää:

Senja Mustonen
Projektikoordinaattori
040 504 1948
senja.mustonen@laptuote.fi

Opus-osahanke

Laptuote-säätiön OPUS -osahankkeen tavoitteena on kehittää ATK- ja Mediapaja-palveluita nuorille ja aikuisille laajentamalla palvelua sisällöllisesti sekä palveltavan asiakasmäärän suhteen. Tämä edellyttää palveluprosessien hiomista ja tuotettujen palvelujen tehostettua markkinointia potentiaaliselle asiakaskunnalle ja työllistettäville tahoille.

Tavoitteena on toiminnallisten menetelmien käyttö nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä hyödyntäen asiakkaan omaa osaamista kiinnostuksen tai harrastuksen pohjalta. Pajatyö suoritetaan projektimuotoisena niin, että jokainen ryhmän jäsen voi tuoda osaamisensa yhteisen tavoitteen toteuttamiseen. Projektimuotoisessa työskentelyssä hyödynnetään vertaisryhmän tukea sekä opitaan myös monia työelämän perustaitoja.

Asiakasta autetaan löytämään omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet uravalinnan suunnittelussa. Mediapajan tarkoituksena on tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset ja saattaa heidän eteenpäin joko koulutukseen tai suoraan työllistymiseen erilaisiin alan matalan kynnyksen työtehtäviin. Asiakkaalle, työhallinnolle ja projektityöntekijälle jaetaan tietoa realistisen jatkosuunnitelman tekemiseksi.

Projektipäällikkö
Virpi Ulmanen
050 5749867

VALMA-hanke

index

Hallinnoija: Laptuote-säätiö

Hanketoimijat: Laptuote-säätiö, IntoPajat ry, Parik-säätiö

Rahoittajana: Kaakkois-Suomen ELY-keskus (työllisyyspoliittinen avustus)

VALMA-hankkeessa perinteinen työhönvalmennuksen malli yhdistetään työnantajalähtöiseen työhönvalmennukseen ja työyhteisöjen analysointiin.

VALMA-hankeessa perinteinen työhönvalmennuksen malli käännetään ylösalaisin hyödyntämällä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) Ratko-projektissa kehitettyä työnantajalähtöistä toimintamallia. Työnantajalähtöisessä mallissa työhönvalmennusprosessi katsotaan ensin yrityksen näkökulmasta ja vasta tämän jälkeen yksilön näkökulmasta.

VALMA lähteekin liikkeelle yritys- ja työnantajakontaktoinneista sekä niiden kautta löytyneiden työpaikkojen ja työtehtävien analysoinnista. Analyysin avulla työyhteisön työt voidaan jakaa uudelleen suhteessa työntekijöiden valmiuksiin ja työyhteisön tarpeisiin. Samalla työyhteisöstä on tavoitteena löytää uusia työnkuvia olemassa olevien työtehtävien sisältä esim. räätälöimällä, yhdistämällä uudelleen tai pilkkomalla työtehtäviä. Tavoitteena on rekrytoida erityistä tukea tarvitsevia työntekijä näihin uudelleen kartoitettuihin työtehtäviin.

Keskeisinä VALMA -hankeessa sovellettavina työkaluna ovat IMBA/Melba – työkyvyn ja työn soveltuvuuden arviointimenetelmä ja Ratko-projektin mukainen työtehtävien analysointi. Työnantajalähtöisessä toimintamallissa arviointia tehdään ensin työpaikoilla työtehtävien suhteen. Tämä mahdollistaa vertailun: missä kohdissa työn asettamat vaatimukset ja työntekijän valmiudet kohtaavat ja mitä valmiuksia olisi tarpeellista kehittää. Arvioinnin ja analyysin pohjalta saadaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia työtehtävän räätälöimiseksi tai soveltamiseksi työllistymistä tukevalla tavalla.

Työnantajanlähtöisen toimintamallin avulla pyritään VALMA-hankeessa erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden, työyhteisöjen ja työtehtävien entistä parempaan kohtaamiseen. Osatyökykyisillä henkilöillä on osaamista, mutta työpaikan työtehtävien soveltuvuus voi olla kiinni tehtävien järjestelyistä, esimerkiksi työn räätälöinnistä tai työympäristön muokkaamisesta. Hankkeessa ensisijaisena kohderyhmänä ovat kaikki osatyökykyiset henkilöt. Osatyökyvyn syynä voi olla mikä tahansa tekijä, joka rajoittaa työllistymistä avoimilla työmarkkinoilla. Projektin tavoitteena on luoda kaakkois-suomalainen malli, joka edistää: 1) Erityistä tukea tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, 2) Työnhakijoiden ja työtehtävien kohtaamista ja 3) Erilaisuuden sallivien ja monimuotoisten työyhteisöjen muodostumista ja kehittymistä.

projektipäällikkö
Virpi Ulmanen
050 574 9867
Laptuote-säätiö

IRIS-projekti

iris_läpinäkyvä
ray_tukee_hyvia_tekoja

Ikääntyvien maahanmuuttajien palveluiden kehittämisen projekti IRIS tarjoaa yli 55-vuotiaille maahanmuuttajille:

 • Suomen kielen opiskelua. Mahdollisuus saada todistus kielitaidosta Suomen kansalaisuuden hakemista varten
 • Neuvoja tietotekniikan käytössä
 • Tietoa ja neuvoja arkielämään liittyvissä kysymyksissä
 • Mukavaa yhdessäoloa
 • Osallistuminen toimintaan on vapaaehtoista ja maksutonta
 • Ei yläikärajaa
 • Nuoremmat henkilöt ovat tervetulleita mukaan toimintaan vanhemman sukulaisen tai ystävän saattajana

Lisätietoja:
Eevaliisa Vlasov
040 767 0929
eevaliisa.vlasov@laptuote.fi

Sivun alkuun ↑