Paikka Auki -avustus (2023–2024)

Paikka Auki -avustus (2023–2024)

Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma nuorten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen. Laptuote-säätiölle on myönnetty Paikka auki -avustus vuosiksi 2023-2024 viestintäavustajan/sisällöntuottajan tehtävään.

Avustuksella palkatun henkilön tehtävään kuuluu erilaiset sosiaalisen median ja viestinnän sisällöntuotantoon ja vastuullisuusviestintään liittyvät sisällöt sekä osallisuustyö. Tehtävät pitävät sisällään mm. sosiaalisen median päivittämistä ja viestintää, raportointia ja uutiskirjeiden kokoamista sidosryhmille, viestinnässä mukana olevien asiakasryhmien onnistumisien näkyväksi tekemistä sekä tapahtumien viestintää/tapahtumasuunnittelua. 

Paikka auki -avustukseen sisältyy palkatun henkilön perehdytys, yksilöllinen tuki ja ohjaus. Työntekijällä on tukenaan säätiön koko valmennushenkilöstö tiiminä, lähiesimies sekä säätiön laajat yrityskontaktit. Paikka Auki -ohjelmassa palkatun henkilön työtehtävä voidaan räätälöidä työntekijän osaamisen ja kykyjen mukaan, ja myös työaikaa voidaan sovitella henkilön elämäntilanteen ja jaksamisen mukaan. Työntekijälle tarjotaan myös työhönvalmennusta ja ohjausta, joka auttaa hänen jatkotyöllistymistään.

Yhteyshenkilö

Esa Karhu
Kehittämispäällikkö
esa.karhu@laptuote.fi
p. 040 480 8009 


Sivun alkuun ↑