STEPPI-hanke (2017-2019)

STEPPI-hanke (1.1.2017-31.7.2019)

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja juurruttaa uutta nuorten asiakastarpeita vastaavaa palvelua, jossa pitkäjänteisen, yksilöllisen ja oikea-aikaisen tuen avulla edistetään kohderyhmän yhteiskuntaosallisuutta ja luodaan nuorille edellytyksiä sitoutua mielekkääseen, eteenpäin vievään toimintaan. Hankkeessa luotavan palvelun avulla nuori on valmis siirtymään seuraavalle valmennuksen tasolle, esimerkiksi työpajoille tai muihin palveluihin, jotka vievät kohti kouluttautumista ja lopulta työllistymistä. Toisin sanoen hankkeen päätavoitteena on kehittää palvelu, jonka kautta nuori löytää ”polun alun” kohti koulutusta, työelämää ja yhteiskuntaosallisuutta silloin kun kiinnittyminen mihinkään olemassa olevaan palveluun ei ole mahdollista.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää uudenlaista kestävän kehityksen valmennusta nuorille huomioiden luonto- ja ympäristökasvatuksen pajatoiminnan tarjoamat mahdollisuudet. Tämän tarkoituksena on ohjata nuoria löytämään omia voimavarojaan ja tutustumaan elinympäristöönsä ja ymmärtämään kestävän kehityksen merkitys oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta.

Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa verkostoyhteistyötä työpajatoimijoiden, Etelä-Karjalan ohjaamon, Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen (TYP), Kaakkois-Suomen TE-toimiston, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten sosiaali-, päihde- ja mielenterveyspalvelujen,  etsivän nuorisotyön, ympäristötoimen, kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen välillä niin, että hankkeen kautta kehitettävään palveluun syntyy yhteistyökäytännöt ja ohjausprosessi joka mahdollistaa, että kaikkein haasteellisimmassa asemassa olevat nuoret saavat tarvitsemaansa oikea-aikaista, tavoitteellista ja laadukasta tukea.

Sivun alkuun ↑