TAIDOLLA TYÖELÄMÄÄN -hanke

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa suomen kielen koulutuksen, yksilö- ja ryhmävalmennuksen ja työssäoppimisen kautta maahanmuuttajien työelämäsuomen taitoa, työelämätietoutta, työnhakutaitoja ja työelämätaitoja. Hanke auttaa tunnistamaan ja tunnustamaan maahanmuuttajan osaamista ja luo kouluttautumisen tai työllistymisen jatkosuunnitelman.

Hankkeen toimintamallin avulla aktivoidaan ja tuetaan kotoutumisprosessin alkuvaiheen läpi käyneitä syrjäytymisvaarassa olevia maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat tukea työllistyäkseen tai löytääkseen sopivan koulutuksen.

Lisäksi lisätään työnantajien tietoa maahanmuuttajien osaamisesta ja työyhteisöissä saadaan käytännön kokemusta monikulttuurisuudesta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalassa asuvat maahanmuuttajataustaiset työttömät työnhakijat ja työmarkkinoiden ulkopuolelle pudonneet maahanmuuttajat, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa suomeksi ja selviytyvät arjessa suomeksi.

Hankkeessa yhdistetään kieli- ja työelämätietouden koulutus ja työssäoppiminen. Hankkeen tuloksena osallistujan kielitaito ja erityisesti työelämäsuomen taito kehittyy. Osallistuja tunnistaa oman osaamisensa ja osaa markkinoida itseään. Hän saa lisää tietoa suomalaisesta työelämästä, ja työelämäosaaminen vahvistuu. Työkokeilu mahdollistaa omien verkostojen luomisen. Työyhteisö saa kokemusta ja tietoa maahanmuuttajasta työtoverina.

Tyollistymisen polku maahanmuuttajille


Sivun alkuun ↑