TYÖLLISTYMISEN POLKU MAAHANMUUTTAJILLE

Työllistymisen polku maahanmuuttajille on Laptuote-säätiön toteuttaman Taidolla työelämään -hankkeen aikana (1.3.2019 – 31.5.2021) tuotettu ohje- ja linkkisivusto maahanmuuttajien käyttöön.

Ohje- ja linkkitiedosto on tarkoitettu lähinnä kotoutumisajan jälkeen käytettäväksi.

(Jos osion alla oleva linkki ei avaudu suoraan, kopioi se ja liitä verkkohaun osoiteriville)


 SISÄLLYSLUETTELO:

 YLEISTIETOA

  Perustietoa Suomesta eri elämänalueilta  

  Eksoten maahanmuuttotyö

 TYÖTTÖMYYS

 TYÖTTÖMYYSTURVA

 TYÖNHAKU

 Työhakemus

 Avoin hakemus eli markkinointikirje

 CV eli ansioluettelo

 Portfolio

 Videohakemus

 Yritysten verkkosivut

 Sosiaalinen media

 Suorat yhteydenotot (puhelu, sähköposti, käynti)

 Vuokratyö

URANEUVONTA JA TUKI TYÖLLISTYMISEEN

 Palkkatuki

 Työkokeilu

 Työnhakuvalmennus

 Työhönvalmentaja

 Kuntouttava työtoiminta

AMMATINVALINTA

AMMATILLINEN KOULUTUS 

 Saimaan ammattiopisto SAMPO

OPINTOJEN RAHOITUS 

OPPISOPIMUS  

TYÖELÄMÄN PELINSÄÄNNÖT

TYÖSUHDENEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE                                                                    

ALUEHALLINTOVIRASTO (AVI)

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU


YRITTÄJYYS
KEVYTYRITTÄJYYS

KELAN TUET elämän eri vaiheissa 

MUUTA HUOMIOITAVAA

 TERVEYS

 LIIKUNTANEUVONTA

 ME-TALO


YLEISTIETOA:


PERUSTIETOA SUOMESTA ERI ELÄMÄNALUEILTA:

https://www.infofinland.fi/ (13 eri kielellä)

https://www.suomi.fi/kansalaiselle


EKSOTEN maahanmuuttotyö

Eksoten maahanmuuttotyön verkkosivuilta löydät monipuolista ohjeistusta maahanmuuttajille:

https://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajat/Sivut/default.aspx


TYÖTTÖMYYS:

Jos jäät työttömäksi, pitää sinun ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon (”työkkäriin”).

Ilmoittautua voit verkossa, puhelimitse tai käymällä paikan päällä TE-toimistossa.

TE-palveluiden verkkosivuilta löydät kattavat ohjeet asiointiin usealla eri kielellä:

https://www.te-palvelut.fi/fi/n%C3%A4in-asioit-kanssamme

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/index.html

Myös esim. Suomi.fi –sivustosta löydät paljon tietoa työttömyydestä, työnhausta ja työelämästä:

https://www.suomi.fi/kansalaiselle/tyoelama-ja-tyottomyys/tyottomyys


TYÖTTÖMYYSTURVA

Työttömyysturva korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Kun olet työtön työnhakija, työttömyysturva varmistaa taloudellisesti mahdollisuutesi hakea työtä sekä parantaa edellytyksiäsi päästä tai palata työmarkkinoille.

Työttömyysetuuksiaovat

  • ansiopäiväraha
  • peruspäiväraha
  • työmarkkinatuki

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja ilmoitat hakevasti työttömyysetuutta, TE-toimiston tehtävä on selvittää oikeutesi työttömyysturvaan. TE-toimisto antaa tästä niin sanotun työvoimapoliittisen lausunnon tiedoksi työttömyysetuutesi maksajalle, joka voi olla työttömyyskassa tai Kela. Lausunnon saatuaan työttömyysetuuden maksaja päättää työttömyysetuuden maksamisesta.


TYÖNHAKU:

Työtä voi hakea usealla eri tavalla. Tärkeintä on, että olet aktiivinen – työnhaku on sinun työtäsi!

Kysy ensin itseltäsi ainakin seuraavat kysymykset: 

  • mitä osaat?
  • mitä haluat tehdä?

Vertaa sitten vastauksiasi. Riittääkö osaamisesi siihen mitä haluat tehdä? Tarvitsetko mahdollisesti lisäkoulutusta tai kokonaan uuden koulutuksen? (kts. ammatillinen koulutus)

Jos haet töitä kirjallisella työhakemuksella, löydät internetistä kymmenittäin erilaisia malleja työnhakudokumenteista (työhakemus, CV, avoin hakemus), joista valita. Muista kuitenkin tehdä hakemuksesta itsesi näköinen ja kohdentaa se juuri hakemaasi paikkaan! Tärkeää on myös virheetön kieli, joten ole tarkkana! 

Malleja löydät esim.:

https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/loyda-toita/vinkkeja-tyonhakuun/tyohakemus-ja-cv

https://tyopaikat.oikotie.fi/tyonhaundokumentit

https://oma.ansioluettelo.net/

https://henkilostotalo.fi/tyonhakija/ansioluettelo-eli-cv-malli/


– TYÖHAKEMUS

Työhakemus on vastaus työpaikkailmoitukseen. Siinä sinä kerrot, miten täytät paikan vaatimukset ja minkälainen olet työntekijänä ja ihmisenä. Kerro myös miksi haet kyseistä työpaikkaa, mikä siinä sinua kiinnostaa.


– AVOIN HAKEMUS ELI MARKKINOINTIKIRJE

Jos lähestyt yritystä markkinoidaksesi itseäsi työntekijänä, vaikka se ei ole ilmoittanut avoinna olevasta  työpaikasta, lähetät itsestäsi ja osaamisestasi kertovan markkinointikirjeen (avoimen hakemuksen) ja toivot, että se herättää yrityksen kiinnostuksen.


– CV ELI ANSIOLUETTELO

CV (curriculum vitae) kertoo lyhyesti sinun koulutuksestasi, kokemuksestasi, osaamisestasi ja taidoistasi. Koeta pitää CV selkeänä ja helposti luettavana, mielellään vain yhden A4 –sivun mittaisena.


– PORTFOLIO

Varsinkin luovilla aloilla on yleistä koota osaaminen yhteen kansioon; siellä voi olla todistuksia, näytteitä tehdyistä töistä, referenssejä ja suosituksia, mahdolliset linkit kotisivuille tms.


– VIDEOHAKEMUS

Lyhyellä videolla voit antaa itsestäsi persoonallisemman ja monipuolisemman kuvan kuin paperihakemuksella. Valmistele esityksesi huolella, jotta varmasti saat sanottua haluamasi.


– YRITYSTEN VERKKOSIVUT

Monella isolla yrityksellä on omat rekrytointisivustonsa, joilla ilmoitetaan avoinna olevista työpaikoista ja joiden kautta voi lähettää myös avoimia hakemuksia. Ne ovat usein monisivuisia ja vaativat tarkkuutta, joten ole huolellinen niitä täyttäessäsi.


– SOSIAALINEN MEDIA

Sekä työnantajat että työnhakijat käyttävät sosiaalisen median alustoja, esim. Facebook ja Instagram, myös rekrytointiin/työnhakuun. Huomaa myös, että hakiessasi työtä työnantaja voi käydä katsomassa sosiaalisen median julkaisujasi tai mahdollisia kotisivujasi saadakseen lisätietoja sinusta.


– SUORAT YHTEYDENOTOT (puhelu, sähköposti, käynti)

Voit myös käydä itse paikan päällä yrityksissä kysymässä mahdollisuutta työllistyä tai ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Jos käyt paikan päällä, varaa mukaan myös paperinen CV työnantajalle jätettäväksi. 


– VUOKRATYÖ

Henkilöstöpalvelu-/rekrytointiyrityksiä on paljon ja niiden kautta on mahdollista päästä sekä lyhyisiin keikkatöihin että löytää pysyvä työpaikka. Ns. vuokratyössä teet työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa, joka myös huolehtii palkanmaksusta.  Työ tehdään tilaajayrityksessä, joka huolehtii työnjohdosta ja opastuksesta.

Lisätietoja henkilöstöpalveluyrityksistä löydät täältä:

https://hpl.fi/


URANEUVONTA JA TUKI TYÖLLISTYMISEEN

Työnhakijana sinun pitää noudattaa TE-asiantuntijan kanssa tehtyä työllistymissuunnitelmaa. Suunnitelmaasi voi olla kirjattu erilaisia toimenpiteitä, jotka auttavat sinua parantamaan mahdollisuuksiasi työllistyä. Näitä ovat mm:


– Palkkatuki

Sinut palkkaavalla yrityksellä voi olla mahdollisuus palkkatukeen määräajaksi. Palkkatuki riippuu tilanteestasi (mm. työttömyyden kesto, osaaminen, ikä, vamma tai sairaus) ja se asettaa ehtoja myös yritykselle. Varmista aina ennen työnhakua TE-asiantuntijalta, onko sinulla palkkatukioikeus jotta voit tarvittaessa kertoa siitä työtä hakiessasi. 


Työkokeilu 

kun palaat työmarkkinoille tai olet vasta aloittamassa uraasi ja mietit vaihtoehtoja


– Työnhakuvalmennus

Työnhakuvalmennuksessa opit hakemaan töitä tavoitteellisesti sekä tekemään/päivittämään työhakemuksesi sekä CV:si.


– Työhönvalmentaja

Työhönvalmentajalta saat tukea, kun

  • etsit työpaikkaa
  • laadit työpaikkahakemuksen
  • valmistaudut haastatteluun
  • solmit työsuhteen

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/index.html

Muita työpaikka- ja rekrytointisivustoja yms.:

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/tyopaikkasivut/index.html

https://www.monster.fi/

https://tyopaikat.oikotie.fi/

https://duunitori.fi/


AMMATINVALINTA:

Jos ei sinulla ole ammatillista tutkintoa tai haluat vaihtaa ammattiasi, mutta et tiedä mitä ryhtyisit tekemään, löydät tietoa eri ammateista ja aloista mm: 

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/ammattia_koulutusta_valitsemassa/tietoa/index.html

tai pääset tekemään ammatinvalintatestin verkossa:

https://asiointi.mol.fi/avo

TE-palveluiden kautta voit päästä myös ammatinvalintapsykologin haastatteluun ja testeihin, jos se katsotaan tarpeelliseksi.


AMMATILLINEN KOULUTUS:

Tietoa eri ammattialoista ja niihin kouluttautumisesta sekä eri oppilaitoksista löydät mm. seuraavilta sivustoilta:

https://www.koulutus.fi/

https://opintopolku.fi/

https://www.suomi.fi/palvelut/koulutusneuvonta-tyo-ja-elinkeinotoimisto/f3a9e069-40b8-4415-857b-1b091a079eb8

Jos työllistymissuunnitelmaasi on kirjattu ammatillinen koulutus joko omaehtoisena tai työvoimakoulutuksena, löydät siitä lisätietoja täältä:

https://www.suomi.fi/palvelut/omaehtoinen-opiskelu-tyottomyysetuudella-tyo-ja-elinkeinotoimisto/598f8e56-d437-4173-b1f7-2a5912f4510a

https://www.suomi.fi/palvelut/lyhytkestoinen-opiskelu-tyottomyysetuudella-tyo-ja-elinkeinotoimisto/f35e3814-dd72-4cdb-8f3d-296b8f65f496

https://www.suomi.fi/palvelut/sivutoiminen-opiskelu-tyottomyysetuudella-tyo-ja-elinkeinotoimisto/738c4099-8bd9-4b0b-aff3-deb7290e0bc5


Saimaan ammattiopisto SAMPO

SAMPO toimii Etelä-Karjalassa (Lappeenrannassa ja Imatralla sekä Ruokolahdella). 

Sen koulutuksista löydät tietoa:

https://www.edusampo.fi/


OPINTOJEN RAHOITUS:

Jos tarvitset opiskeluun taloudellista tukea, voit lukea siitä lisätietoa KELAn (Kansaneläkelaitoksen sivuilta):

https://www.kela.fi/opiskelijat


OPPISOPIMUS:

Oppisopimus on työsuhteessa tapahtuvaa opiskelua, joten sitä varten sinulla tulee olla työpaikka. Oppisopimuksesta sovitaan yhdessä työnantajan kanssa, mukana on oppisopimustoimiston virkailija. Voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa toisen asteen tutkinnon tai ammatillisen lisätutkinnon.

Lisätietoja oppisopimuksesta löydät:

https://www.oppisopimus.fi/

https://issuu.com/oppisopimus.fi/docs/oppisopimus_maahanmuuttajille_opas

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/oppisopimuskoulutus/index.html


TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT:

Kun löydät työpaikan, on hyvä tietää työhön ja työelämään sisältyvistä asioista: 

– työsopimuksen tekemisestä

– työsuhteen muodosta

– palkanmaksusta

– vuosilomista

– lomautuksesta

– irtisanomisesta jne.

Näistä löydät kattavasti tietoa mm:

https://www.sak.fi/tyoelama

https://www.sak.fi/serve/tyoelaman-pelisaannot-2020-pdf


TYÖSUHDENEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta neuvoo ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, jos heillä on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia. Maksuton palvelu on avoin kaikille eikä kysyjän tarvitse kuulua ammattiliittoon.

Puhelinpalvelumme palvelee maanantaisin kello 14–17 sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9–11 ja 12–15. Neuvoja saat suomeksi ja englanniksi. Voit soittaa numeroon 0800 414 004 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen workinfinland@sak.fi


ALUEHALLINTOVIRASTO (AVI)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta voi pyytää neuvoja ja ohjeita työn terveyteen ja turvallisuuteen, työsuhteen ehtoihin, työhyvinvointiasioihin liittyvissä asioissa sekä rakennusalan työpaikkojen pulmatilanteissa. Puhelinneuvonta on keskitetty työsuojeluviranomaisten valtakunnalliseen päivystysnumeroon 0295 016 620, joka palvelee arkisin klo 9.00–15.00. 

Sähköposti: tyosuojelu.etela@avi.fi

https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas


YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojana. Tehtäviin sisältyy lisäksi ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen.


YRITTÄJYYS

Yksi tapa työllistää itsensä on yrityksen perustaminen. Aloittavan yrittäjän kannattaa käydä yrittäjäkoulutus, jossa mm. voi tehdä liiketoimintasuunnitelman ja miettiä rahoitusta yms. Tietyin ehdoin TE-toimisto myöntää starttirahaa aloittavalle yrittäjälle alkuvaiheen toiminnan tukemiseksi.

Katso lisää:

https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan-yrittajan-palvelut/starttiraha

Eri yritysmuodoista, yrityksen perustamisesta yms. lisätietoja löydät mm:

https://www.yrittajat.fi/

Paikallisesti aloittava yritys voi saada apua Lappeenrannan kaupungin yrityspalvelusta:

https://www.wirma.fi/


KEVYTYRITTÄJYYS

Uutena ”helppona” yritysmuotona on tullut ns. kevytyrittäjyys, jossa ammattilainen hankkii itse toimeksiantonsa ja tekee työt, mutta erillinen laskutuspalvelu hoitaa laskutuksen, verot yms. paperiasiat.

Lisätietoja löydät mm:

https://www.ukko.fi/kevytyrittajyys/

https://op-kevytyrittaja.fi/?gclid=EAIaIQobChMIuZXki6y38AIVMECRBR3QNw5AEAAYAyAAEgLja_D_BwE

https://kevytyrittajat.eezy.fi/?gclid=EAIaIQobChMIo9O5jeG58AIVkwWiAx0IzQKfEAAYASAAEgJuJfD_BwE


KELAN (Kansaneläkelaitos) TUET ELÄMÄN ERI VAIHEISSA: 

– työttömyys, opiskelu, asuminen, sairaus, eläkkeet ym. 

https://www.kela.fi/web/selkosuomi/selkosuomeksi


MUUTA HUOMIOITAVAA:

– TERVEYS

Jos sinulla on terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia, EKSOTEn (Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) sivuilta löydät mm. hyvinvointiasemien ja päivystysvastaanottojen yhteystiedot:

https://www.eksote.fi/terveyspalvelut

– mielenterveyteen/elämänhallintaan liittyvissä akuuteissa ongelmatilanteissa voit saada apua myös Kriisikeskuksesta:

MIELI ETELÄ-KARJALAN MIELENTERVEYS RY JA SAIMAAN KRIISIKESKUS  05 453 0020 (Kriisikeskuksen ajanvaraus) toimisto(at)saimaankriisikeskus.fi 


– LIIKUNTANEUVONTA

Liikkumiseen ja liikuntapalveluihin liittyvissä asioissa Lappeenrannan Liikuntapalvelu on oikea osoite:

https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Ohjattu-liikunta/Liikuntaneuvonta

Selkosuomenkielinen tai vieraskielinen liikuntaneuvonta auttaa liikuntaan, arkiliikkumiseen ja liikuntaharrastuksiin liittyvissä kysymyksissä, jos äidinkielesi ei ole suomen kieli. 

Asiointikielet ovat suomi ja englanti. Terveysliikuntaan liittyvissä kysymyksissä käytämme apuna myös tulkkeja. Kysy tulkkausmahdollisuudesta omalle äidinkielellesi. 

Liikuntaneuvonta on maksutonta.

Voit lähettää kysymyksiä sähköpostilla, soittaa tai varata ajan tapaamiseen.

puhelin: 0406317428

satu.jaatinen@lappeenranta.fi

– ME-TALO Lappeenranta

Me-talo Lappeenranta on Nicehearts ry:n toimipiste, missä Nicehearts järjestää erilaista hyvinvointia edistävää avointa toimintaa. Me-talossa toimii Tyttöjen tila sekä Naapuriäiti- hanke.  

Me-talo on kaikille kaupunkilaisille avoin kohtaamispaikka, jonka toiminnat ja palvelut  rakennetaan alueen asukkaiden tarpeen mukaan.

044 7607843

Me-talo Lappeenranta Facebookissa

Me-talo Lappeenranta Instagramissa

Raastuvankatu 7
53100 LAPPEENRANTA

Sivun alkuun ↑