Vammaisten henkilöiden päivä- ja työtoiminta

Vammaisten henkilöiden päivä- ja työtoiminta – SOTE-paja (Kettupaja)

Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea työllistyäkseen ja työelämätaitojen harjoitteluun.  Työtoiminta kehittää ja ylläpitää toimintakykyä ja tukee arjessa selviytymistä. Työ- ja yksilövalmennuksen avulla tuetaan osallisuutta, vahvistetaan itsetuntoa ja edistetään itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Toiminnassa tutustutaan erilaisiin työtehtäviin, työpaikkoihin ja lähiympäristön palveluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin. Työn ohessa harjoitellaan vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä atk- ja mediataitoja. Ryhmä- ja projektitöissä kokeillaan ja opitaan uusia asioita sekä saadaan uusia elämyksiä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä työtoiminnan asiakkaiden kanssa. Työtoimintaan hakeudutaan vammaispalvelujen kautta.

Yhteystiedot

Vammaisten henkilöiden päivä- ja työtoiminta
Marjo Viitanen
työtoimintayksikön päällikkö
040 843 4155

Kehitysvammaisten työtoiminta
Satu Kauppinen
työhönvalmentaja
040 759 3952

Kehitysvammaisten työtoiminta,
kudonta
Arja Lehikoinen
työvalmentaja
040 759 3953

Kehitysvammaisten työtoiminta, kokoonpanotyöt
Susanna Sipari
työhönvalmentaja
040 530 6590

Palvelut ja tuotteet

Pakkaus- ja kokoonpanotyöt, alihankintatyöt

  • Yritysyhteistyönä teemme pakkaus-, kokoonpano- ja pussitustöitä
  • Käytössämme on pakkaustyöhön sopivia työvälineitä ja koneita
  • Mahdollisuus pakata tuotteita kutistekalvoon
  • Suoramainoskirjeiden postitusta ja esitekansioiden/materiaalin kokoamista
  • Merkkien ja tarrojen liimausta
  • Mahdollisuus materiaalin kopiointiin

Päivätoiminta

Päivätoiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä päivätoimintaan osallistuvien henkilöiden kanssa ja toiminta tukee osallistujien yksilöllisistä tavoitteita. Toiminta on tarkoitettu oppivelvollisuuden suorittaneille ja/tai työkyvyttömille henkilöille sekä nuorille vielä oppivelvollisuuden piirissä oleville henkilöille. Tavoitteena on tukea itsenäistä suoriutumista, harjoitella arkielämässä tarvittavia taitoja ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Päivätoimintaan voi sisältyä kädentaitoja, liikuntaa, tietotekniikkaa, erilaista luovaa toimintaa ja myös toisen asteen opiskelussa tarvittavien taitojen harjoittelua.

Yhteystiedot

Päivätoiminta
Maija Pyysalo
Ryhmävalmentaja
044 418 2915

Kettu-lehteä ideoivat SOTE-pajalla innokkaat Ketut ja se toteutetaan yhteistyössä Laptuotteen ATK- ja mediapajan kanssa.

Sivun alkuun ↑