Vammaisten henkilöiden päivä- ja työtoiminta

Vammaisten henkilöiden päivä- ja työtoiminta – KETTUPAJA

Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea työllistyäkseen ja työelämätaitojen harjoitteluun.  Työtoiminta kehittää ja ylläpitää toimintakykyä ja tukee arjessa selviytymistä. Työ- ja yksilövalmennuksen avulla tuetaan osallisuutta, vahvistetaan itsetuntoa ja edistetään itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Toiminnassa tutustutaan erilaisiin työtehtäviin, työpaikkoihin ja lähiympäristön palveluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin. Työn ohessa harjoitellaan vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä atk- ja mediataitoja. Ryhmä- ja projektitöissä kokeillaan ja opitaan uusia asioita sekä saadaan uusia elämyksiä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä työtoiminnan asiakkaiden kanssa. Työtoimintaan hakeudutaan vammaispalvelujen kautta.

Yhteystiedot

Vammaisten henkilöiden päivä- ja työtoiminta
Marjo Viitanen
työtoimintayksikön päällikkö
040 843 4155

Palvelut ja tuotteet

Pakkaus- ja kokoonpanotyöt

  • Yritysyhteistyönä teemmepakkaus-, kokoonpano- ja pussitustöitä
  • Käytössämme on pakkaustyöhön sopivia työvälineitä ja koneita.
  • Mahdollisuus pakata tuotteita kutistekalvoon.
  • Suoramainoskirjeiden postitusta ja esitekansioiden/materiaalin kokoamista.
  • Merkkien ja tarrojen liimausta
  • Mahdollisuus materiaalin kopiointiin sekä kuljetuspalvelu postiin.

Yhteystiedot

Kokoonpanotyöt
Susanna Sipari
työ- ja yksilövalmentaja
040 530 6590

Päivätoiminta

Päivätoiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä päivätoimintaan osallistuvien henkilöiden kanssa ja toiminta tukee osallistujien yksilöllisistä tavoitteita. Toiminta on tarkoitettu oppivelvollisuuden suorittaneille ja/tai työkyvyttömille henkilöille sekä nuorille vielä oppivelvollisuuden piirissä oleville henkilöille. Tavoitteena on tukea itsenäistä suoriutumista, harjoitella arkielämässä tarvittavia taitoja ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Päivätoimintaan voi sisältyä kädentaitoja, liikuntaa, tietotekniikkaa, erilaista luovaa toimintaa ja myös toisen asteen opiskelussa tarvittavien taitojen harjoittelua.

Yhteystiedot

Satu Kauppinen
Ryhmävalmentaja
044 418 2915


Sivun alkuun ↑