Valto- Valmiuksia toimia-hanke, 1.3.2019-28.2.2021, päättynyt

”Tuntuu, et roikun puolapuulla yhdellä kädellä. Millä sais toisella kädellä kiinni? ” Kohderyhmän asiakkaan kuvaus tilanteestaan.

Tavoitteena oli selvittää, kokeilla ja mallintaa pitkäaikaistyöttömien asiakastarpeita vastaavan, pajaympäristön ulkopuolella tapahtuvan, uudenlaisen matalan kynnyksen ryhmätoiminnan tarvetta, sisältöä ja toteuttamistapoja. Uutena työmuotona hyödynnettiin etsivän nuorisotyön toimintatapoja aikuisväestön keskuudessa etsivänä aikuistyönä. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana Parikkalan kunnan alueella toimi Laptuote-säätiö sr ja osatoteuttajana Ruokolahden ja Rautjärven kuntien alueella SaimaanVirta ry.

Hankkeen aikana toiminnan painopistettä siirrettiin hankkeeseen osallistuvan henkilön yksilölliseen tukeen ja tiedon tuottamiseen asiakkaan tilanteesta. Ryhmätoiminnan toimivuutta ja toteutusta arvioitiin kuitenkin koko ajan asiakastyön edetessä.

” Sulta (hanketyöntekijältä) on saanut mutkattomasti apua käytännön tilanteisiin, joissa asiakas on tarvinnut tukea ja opastusta. Tätä apua tarvittaisiin kyllä jatkossakin”. Sidosryhmän edustajan palaute.

Yhteistyö Eksoten aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä työvoiman palvelukeskuksen virkailijoiden kanssa tiivistyi hankkeen aikana. Parikkalan seurakunnan diakoniatyöstä muodostui merkittävä yhteistyötaho asiakkaiden tavoittamisessa, koska he kohtaavat työssään hankkeen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. 

”Oma aktiivisuus hieman lisääntynyt, keskustelut, elämä tuntuu mielekkäämmältä.”  Asiakkaan vastaus loppuarvioinnin kysymykseen miten VALTO-hanke on auttanut elämäntilanteessasi.

Tiivistyneestä yhteistyöstä huolimatta kohderyhmän asiakkaiden tavoittaminen koettiin hankkeen toteutuksessa haasteelliseksi tehtäväksi. Hankkeen toimintaan osallistui yhteensä 12 henkilöä, yhteensä kontaktoitiin 22 henkilön kanssa. Laptuote-säätiön osahankkeen tavoitteena Parikkalassa oli 14 asiakasta, palveluun kiinnittyi 10 henkilöä, kontaktointeja yhteensä 17 henkilön kanssa.

Asiakkaan polku, etsivän aikuistyön malli

Sivun alkuun ↑