Yes We Can (2016-2017)


Yes We Can (2016-2017)


Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomin hallinnoima Yes We Can –hanke, jossa Laptuote-säätiö oli osatoteuttajana. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.  Hankkeen päätavoitteena oli vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia aktiivisina kansalaisina. Tätä tavoitetta tukevia osatavoitteita olivat:

  1. Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan uudistaminen heidän osaamisestaan ja kiinnostuksen kohteistaan lähtien sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden vahvistamiseksi
  2. Kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen mahdollistavien vaihtoehtoisten organisaatiomallien selvittäminen (esim. osuuskunta, sosiaalinen yritys)
  3. Henkilöstön työotteen muutos
  4. Kehitysvammaisten ihmisten osaamisen edelleen kehittäminen
  5. Hankearviointi

Hanke oli kaksivuotinen (1.2.2016 – 31.12.2017) ja sen osatoteuttajina toimivat Socomin lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulu ja Laptuote-säätiö. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa, jonka henkilöstöön ja asiakkaisiin hankkeen toimenpiteet kohdistuivat.


Sivun alkuun ↑