YHES-hanke

YHES – Tekemällä, oppimalla ja luottamalla yhdessä eteenpäin.
Toteutusaika: 1.6.2021 – 30.6.2023

YLEISTÄ:     
YHES-hanke kehittää nuorille suunnattua matalan osallisuuden valmennusta etävalmennuksena ja kasvokkain tapahtuvana ryhmävalmennuksena. Hanke huomioi koronakriisin aiheuttamat haasteet palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi, digitaalisen saavutettavuuden lisäämiseksi ja valmennuksen sekä toiminnan sisältöjen edelleen kehittämiseksi.

KOHDERYHMÄ:
Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan alueen koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 29- vuotiaat nuoret, jotka ovat riskissä syrjäytyä ja joille ei ole riittävästi tarjolla heidän tarpeitaan vastaavaa valmennusta. Erilaisten toimintakyvyn rajoitteiden seurauksena nuorilla saattaa olla huomattavia vaikeuksia kiinnittyä palvelujärjestelmässä oleviin palveluihin. Tämän vuoksi he tarvitsevat intensiivistä tukea motivaation löytämiseen, arjenhallinnan parantamiseen, elämäntilanteensa selvittelemiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen.

TOIMINTA:
Hankkeen toiminta koostuu

  • etävalmennuksesta,
  • kasvokkain tapahtuvasta ryhmävalmennuksesta ja
  • pajatyöskentelystä/pajakokeiluista.

Hanke tarjoaa valmennuspaikan yhteensä n. 48 nuorelle. Hanke huomioi erityisesti niiden nuorten palvelutarpeet, joille matalimman kynnyksen pajatoiminnan aloittaminen kasvokkain tapahtuvana ryhmätoimintana on liian vaativaa.

Etävalmennusta kehitetään ja hyödynnetään hankkeessa täydentäen ja mahdollisesti korvaten ryhmävalmennusta asiakastarpeiden niin vaatiessa. Näissä tilanteessa etävalmennus toimii ”DIGITAALISENA KOUKKUNA” kiinnittäen nuoren palveluun ja voimaannuttaen nuorta vaiheittain kasvokkain tapahtuvien palvelujen piiriin.  

Lisäksi hanke paneutuu alueella aiemmin matalan osallisuuden valmennuksessa tehdyn kehitystyön aikana havaittuihin haasteisiin, joita ovat mm. nuorten ohjautumisen ongelmat ja siirtymävaiheen ongelmat hankkeen jälkeen seuraavalle palveluportaalle.

Hanke edistää pitkäjänteisen, yksilöllisen ja oikea-aikaisen etätuen ja kasvokkain tapahtuvan tuen avulla kohderyhmän yhteiskuntaosallisuutta ja luo nuorille edellytyksiä sitoutua mielekkääseen, eteenpäin vievään toimintaan. Hanke mahdollistaa nuoren siirtymisen seuraavalle valmennuksen tasolle, esimerkiksi työpajoille tai muihin palveluihin, joka vie kohti kouluttautumista ja työllistymistä. Hankkeessa nuori löytää ”polun alun” kohti koulutusta, työelämää ja yhteiskuntaosallisuutta. Hankkeen seurauksena nuoresta tulee enenevässä määrin aktiivinen toimija oman elämänsä haasteiden ratkaisemisessa.

Yhteyshenkilöt

Anni Pirnetkoski
Yksilö- ja ryhmävalmentaja
040 529 5592

Taru Koskikero

Hanketyöntekijä
040 557 5111

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(at)laptuote.fi

Sivun alkuun ↑