Kettupaja

Vammaisten henkilöiden työtoiminta

Työtoimintapalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea työllistyäkseen ja työelämätaitojen harjoitteluun.  Työtoiminta kehittää ja ylläpitää toimintakykyä ja tukee arjessa selviytymistä. Työ- ja yksilövalmennuksen avulla tuetaan osallisuutta, vahvistetaan itsetuntoa ja edistetään itsemääräämisoikeuden toteutumista. Toiminnassa tutustutaan erilaisiin työtehtäviin, työpaikkoihin ja lähiympäristön palveluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin. Työn ohessa harjoitellaan vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä atk- ja mediataitoja. Ryhmä- ja projektitöissä kokeillaan ja opitaan uusia asioita sekä saadaan uusia elämyksiä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä työtoiminnan asiakkaiden kanssa. Työtoimintaan hakeudutaan vammaispalvelujen kautta.

Atk- ja mediataidot

Atk- ja mediapajan kanssa toteutetaan yhteisiä projekteja ja toimitetaan Kettu-lehteä. Tietotekniikkaa hyödynnetään vuorovaikutuksessa, itseilmaisussa sekä oman tekemisen dokumentoinnissa esimerkiksi kuvaamalla tai videoimalla.

Lisää tarinoita toiminnasta ja tuoreimmat kuulumiset löydät Kettu-lehdestä suora linkki Kettu-lehteen.

Yhteystiedot

Anna-Kaarina Gardemeister
työtoimintayksikön päällikkö
040 759 3952


Ostamalla meidän tuotteita, tuet samalla vammaisten henkilöiden työelämäosallisuutta.

Näin sinäkin olet mukana hyvän tekemisessä!


Sivun alkuun ↑