Nuorten työpaja

Nuorten työpaja on tarkoitettu 17-29 -vuotiaille työnhakijoille, jotka kaipaavat työkokemusta, apua ammatinvalinnassa tai tukea työnhaussa. Nuoret voivat olla palkkasuhteessa Laptuote-säätiöön enintään 6 kuukauden ajan ja työskentely tapahtuu pääsääntöisesti säätiön työpajoilla.

Uuden nuorisolain (21.12.2016/1285) johdosta Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti keväällä 2017 haun nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuuden saamiseksi. Laptuote-säätiö hyväksyttiin haussa nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoiseksi toimijaksi. Tämä tarkoittaa, että Laptuote-säätiön tuottama nuorten työpajatoiminta täyttää nuorisolaissa nuorten työpajatoiminnalle asetetut sisällölliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Yhteystiedot:

Minna Korja
040 826 9882
minna.korja@laptuote.fi

Sivun alkuun ↑