Nuorten työpajatoiminnan valmennusmuodot


Laptuotteen yksilövalmennuksessa nuorta tuetaan vuorovaikutteisessa ohjaussuhteessa nuoren yksillöllisiä tarpeita huomioiden ratkaisukeskeisesti vahvistaen ja omaa elämänsuuntaa hahmottaen

VAHDUUDET – TUKI – SUUNTA


Laptuotteen työvalmennuksessa nuorta tuotetaan eteenpäin mielessä aina työelämälähtöisyys ja käytännön tekemisen kautta tapahtuva oppiminen. Meille on tärkeää olemassaolevan osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja työelämään kiinnittyminen.

TYÖELÄMÄTAIDOT – OPPIMINEN – TUKI


Ryhmävalmennuksen kautta pyrimme vahvistamaan ja tukemaan nuorta sosiaalisesti. Valmennus lisää sosiaalisia taitoja aj antaa kokemusta ryhmään kuulumisesta. Ryhmädynamiikka ja nuoren vahvistaminen ryhmätoiminnan keinoin on meille tärkeää. Näin nuori oppii toimimaan ryhmässä vastuullisesti ja muita huomioon ottaen mikä parantaa kiinnittymistä työhön tai koulutukseen myös tulevaisuudessa.

RYHMÄ – TUKI – LUOTTAMUS


Työelämälähtöinen valmennuspalvelu jossa tiivis yksilövalmentajan tuki vie nuorta kohti omannäköistä työelämää ja avoimia työmarkkinoita. Meille on tärkeää yhteisyö TE-palveluihin ja ammatillinen ohjaus jossa huomioidaan nykyhetken työelämätarpeet ja nuoren oma osaaminen.

TYÖELÄMÄ – SUUNTA – YHTEISTYÖ


Etävalmennuksessa mahdollistuu työpajajakso virtuaalisesti. Nuori saa ohjausta sekä valmentajan tuen verkon välityksellä ja lisää valmiuksia oman elämänsuunnan hahmottamiseen. Työskentelemme aina nuoren oma suunta ja hänen omat tavoitteet mielessämme.

TUKI – TAVOITTEET – SUUNTASivun alkuun ↑