Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä tukeva toiminta

Laptuotteella on järjestetty vammaisten ja osatyökyisten työtoimintaa jo vuodesta 1972. Voimassa olevan Eksoten ostopalvelusopimuksen mukaisesti palvelua tarjotaan v. 2019 päivätasolla 9 henkilölle.

Palkkasuhteinen työtoiminta on Sosiaalihuoltolain 27 d §:n mukaista työkykyä ylläpitävää tai edistävää toimintaa. Vuonna 2019 palkkasuhteisessa työtoiminnassa olevat henkilöt olivat ns. vanhoissa työsuhteissa toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla.  Näitä henkilöitä on v. 2019 yhteensä 8 henkilöä, joista 1 jää eläkkeelle toimintavuoden aikana.

Ahkeruusrahaperusteinen työtoiminta on Sosiaalihuoltolain 27 e §:n mukaista työ- ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa, joka ei ole palkkasuhteista. Tässä oli 1 henkilö. Työ- ja toimintakykyä ylläpitävässä toiminnassa perustoimeentulona on eläke, jonka päälle työtoiminnassa mukana oleva saa tekemistään työtunneista ns. ahkeruusrahaa.  Lähettävä ja maksava taho on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) vammaispalvelu.

Yhteystiedot:

Ilse Luukas
040 590 6009

 

Sivun alkuun ↑