Työkykyä liikunnalla hanke

Julkaistu: 04/10/2018 Julkaisija: Kategoria: Uutiset

Kohderyhmään kuuluvat eteläkarjalaiset 18-64-vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt, joilla on tarvetta ja motivaatio fyysisen- ja psyykkisen työ-ja toimintakyvyn parantamiseen ohjatun säännöllisen liikunnan avulla sekä halu etsiä vaihtoehtoja oman hyvinvoinnin ja terveyden hoitamiseen. Hankkeen päätavoitteet asiakkaiden osalta ovat: -Asiakkaiden fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn parantuminen säännöllisen ja sopivan kuormittavan työpajalla tapahtuvan liikunnan avulla -Asiakkaiden terveyskäyttäytymisen muuttuminen ja omaehtoisen liikunnan lisääntyminen – Yhteiskunnallisen osallisuuden tunteen ja aktivoitumisen vahvistuminen ryhmässä tapahtuvan liikunnan ja harrastusten kautta. Työkykyä ja työllistymistä edistävät Kuntopaja-ryhmät ovat suljetun ryhmän periaatteella toimivia ohjaajavetoisia vertaistukiryhmiä. Ryhmäpäivät sisältävät mm. liikuntaa, elämäntapaohjausta sekä tutustumisia erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Hankkeen avulla elämäntapaohjaus, ohjattu liikunta ja vapaa-ajan osallistumismahdollisuudet pyritään sisällyttämään myös Laptuote työpajojen muihin palveluihin aiempaa paremmin.