Kategoria: Uncategorized

REKISTERISELOSTE

Julkaistu: 08/02/2022 Julkaisija: Kategoria: Uncategorized

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Requlation) Laptuote-säätiössä käsittelemme kaikkia asiakas- ja henkilötietoja henkilötietoalain velvoittamalla tavalla tietosuojaa huomioiden. (Henkilötietolaki (523/1999) 10§ 24§). Syyskuussa 2021 säätiön kaikissa toiminnoissa on linjattu, tietoturvasäädöksiin, tiedon minimointiin ja asiakastietojen säilyttämiseen perustuen seuraavaa: Rekisteritietoa asiakkuuksiin liittyen säilytämme viiden vuoden ajan. Tietoturvaa tarkastellaan

Read More »

RYHMÄVALMENTAJAA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PÄIVÄTOIMINTAAN

Julkaistu: 19/10/2021 Julkaisija: Kategoria: Uncategorized

Kuntouttaa Kouluttaa Valmentaa Työllistää LAPTUOTE-SÄÄTIÖ on Etelä-Karjalassa yhteiskunnallisena yrityksenä toimiva työhönvalmennuskeskus, joka tuottaa monipuolisia työhönvalmennus- ja työtoiminnan palveluja sekä tarjoaa työllistymismah-dollisuuksia mm. nuorille, pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, maahanmuuttajille sekä muille työllis-tymisessä tai koulutukseen hakeutumisessa tukea tarvitseville henkilöille. Palveluja tuottaa noin 50 valmennusalan ammattilaista. Toimintaan osallistuu asiakkaina vuosittain yli 800 henkilöä. Toimintam-me tuottaa vuosittain asiakkaillemme yhteensä noin 35

Read More »