TAITO ja TOIVE toimintaa Sukututkimus

Julkaistu: 09/02/2016 Julkaisija: Kategoria: Kettu-lehti

toivojana Antti Jauho.

1

Sukututkimus on kiinnostanut Anttia jo useita vuosia. Antti on tehnyt sukututkimusta Jauhojen suvusta apunaan tietokone ja sieltä löytynyt sukututkimusohjelma.

2

Sukututkimuksen apuna voi myös käyttää kirjallisuutta.

3

Sukulaisten arkistoista löydetyt valokuvat ovat sukututkimuksen rikkaus, toivottavasti kuviin on merkitty kuvassa olevien henkilöiden nimet.

4

On olemassa myös kirjoja joihin voi rakentaa oman sukupuun.

5

Antti on käyttänyt sukututkimuksessa apuna mm. nettiohjelmaa jota myös esitteli ryhmälle, suvun tietoja on löytynyt jo 1750 luvulle asti.

6

Keskusteltiin aiheesta – mitä sukututkimus on ja miten pääsen alkuun.

Kuvat Sami Pulli

Sukututkimus on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sukututkimusta on perinteinen arkistolähteisiin perustuva sukututkimus ja geneettinen sukututkimus.

Eritoten hallitsijoilla ja muilla merkkihenkilöillä on kautta historian ollut tarvetta selvitellä sukulaisuussuhteitaan. Asia oli erityisen tärkeä periytyvien omaisuuksien ja arvonimien johdosta.

Kuninkaiden ja yleensä hallitsijoiden sukupuut ovat tavallaan sukututkimuksen esiaste.

Merkittävä apu vähitellen kehittyvälle sukututkimukselle oli erilaisten rekisterien syntyminen (esim. väestörekisteri, kirkonkirjat).

Ehdottomasti tärkein sukututkimuksen arkistokokonaisuus on Helsingissä toimiva Kansallisarkisto sekä maakunta-arkistot, joita on seitsemän eri puolilla Suomea.

Kansallisarkisto on Suomen arkistolaitoksen keskusyksikkö, johon on kerätty suuri määrä niin valtionhallinnon kuin yksityisten kansalaisten tuottamaa arkistomateriaalia. Maakunta-arkistoihin on kerätty niiden oman alueen keskeinen arkistomateriaali. Seurakuntien ja valtiovallan eri tarkoituksiin tehdyt rekisterit, luettelot ja asiakirjat ovat Kansallisarkistossa tai maakunta-arkistoissa. Perukirjat ja muu yksityisesti tuotettu julkinen arkistomateriaali on sijoitettu usein myös maakunta-arkistoihin.

Keskeisiä tietolähteitä ovat myös seurakuntien kirkkoherranvirastojen arkistot, joissa pääosin säilytetään vuosien 1860 tai 1900 jälkeisiä asiakirjoja. Tutkijoilla on usein tilaisuus päästä henkilökohtaisesti tutustumaan asiakirjoihin, tai sitten hän voi tilata korvausta vastaan haluamansa selvityksen seurakunnan virkailijoiden tekemänä työnä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sukututkimus

https://www.myheritage.com/

http://www.genealogia.fi/

http://www.sukututkimus.fi/kirkonkirjat/